Ưu đãi cư dân Time-Park

Về hình thức thanh toán 

Về hỗ trợ ngoài giờ

Chúng tôi luôn nỗ lực để cung cấp cho bạn dịch vụ gia sư chất lượng:

Các môn phổ thông

Bao gồm tất cả các môn trong chương trình học phổ thông: Toán, Vật Lý, Hóa Học, Sinh Học, Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý, Tiếng Anh, Các môn Tiểu Học, và nhiều môn học khác nữa.

Các môn ngoại ngữ

Chủ yếu dành cho những người đã đi làm, bao gồm gia sư dạy giao tiếp các môn: Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Tây Ban Nha và các môn ngoại ngữ khác.

Các môn năng khiếu

Chủ yếu liên quan đến các môn nghệ thuật như: Piano, Guitar, Organ, Mỹ Thuật, Thanh Nhạc, … Đối với những môn này, để bạn có được gia sư sẽ tốn nhiều thời gian hơn.

Về hỗ trợ ngoài giờ

Chúng tôi luôn nỗ lực để cung cấp cho bạn dịch vụ gia sư chất lượng:

Các môn phổ thông

Bao gồm tất cả các môn trong chương trình học phổ thông: Toán, Vật Lý, Hóa Học, Sinh Học, Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý, Tiếng Anh, Các môn Tiểu Học, và nhiều môn học khác nữa.

Các môn ngoại ngữ

Chủ yếu dành cho những người đã đi làm, bao gồm gia sư dạy giao tiếp các môn: Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Tây Ban Nha và các môn ngoại ngữ khác.

Các môn năng khiếu

Chủ yếu liên quan đến các môn nghệ thuật như: Piano, Guitar, Organ, Mỹ Thuật, Thanh Nhạc, … Đối với những môn này, để bạn có được gia sư sẽ tốn nhiều thời gian hơn.